ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τα Δελφικά Παραγγέλματα
είναι οι εντολές που
άφησαν στους Έλληνες,
οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας.
 
Η λέξη «παράγγελμα»
είναι σύνθετη και
εξάγεται από τα αρχαία
παρά + αγγέλω που
σημαίνει διαβιβάζω παραγγελία – διατάζω.
Το ρήμα «αγγέλω» σημαίνει
φέρνω αγγελία – είδηση.
 
Γεννιέται ένα ερώτημα
μέσα από την ετυμολογική έννοια
του όρου «παράγγελμα»:
Από ποιόν διαβίβασαν τις εντολές
οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας;
Από τους Δελφούς;
Γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκαν «Δελφικά»;
Και οι Δελφοί εκτός από τόπος
τι άλλο είναι;
Τι είδους εξουσία έχουν οι Δελφοί;

Μήπως ο ομφαλός της γης
που βρίσκεται στου Δελφούς
έχει καθοριστική σημασία;
 
Προς το παρόν,
ας σκεφτούμε
φίλε αναγνώστη,
αυτά τα ερωτήματα.
 

Ελένη Στ. Μαυροπούλου

 

Συνάντησε τα Εθογραφήματα στα social media:
Facebook / Twitter

 

 

 
 

Η πολύτιμη αυτή κληρονομιά
γνώσης και σοφίας
οφέλησε, οφελεί και θα οφελήσει
τις γενιές όλου του κόσμου.


 
 
Η ηθική εκπαίδευση και
καθοδήγηση των πολιτών
της αρχαίας Ελλάδας
ξεκινούσε από τους παιδαγωγούς και
παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας,
Υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση
συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία,
τα οποία, εκτός από τις χρησμοδοτήσεις τους
για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των «θεών»,
έδιναν και ένα πλήθος ηθικών παραγγελμάτων και
προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα
για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.
 
 
Περίoπτη θέση βέβαια,
κατείχε σε όλα αυτά ,
το διάσημο σε όλο τον κόσμο
Μαντείο των Δελφών,
του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα
είχαν καταγραφεί στους τοίχους του
Προνάου του Ναού του Απόλλωνος,
στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες που
είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού.
 
Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα
ή Πυθίας Γράμματα,
είναι λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και
ανήκουν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας:
 
 
Τον Θαλή τον Μιλήσιο,
τον Πιττακό τον Μυτιληναίο,
τον Βία τον Πρηνεύ,
τον Σόλωνα τον Αθηναίο,
τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο,
τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και
τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.
 
Στο αέτωμα του ναού δεσπόζουν
τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα,
τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο επισκέπτης:
 • Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ
  (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).
   
 • Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
  (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).
   
 • Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο
  «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ ΕΝ),
  για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος
  έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»),
  προσπαθώντας να ερμηνεύσει
  τη σημασία του.
 
 
Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων
για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα
στο Μαντείο των Δελφών
ήταν τόσο μεγάλος,
ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.)
θεωρούσε τους επτά σοφούς,
γιους του Ήλιου,
που με την ακτινοβολία τους
φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο
στην οδό της αρετής.

 
Σας παραθέτωνται τα παραγγέλματα αυτά:

«Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις»


Παυσανίας
 

Ἕπου Θεῷ   ( Ἀκολούθα τὸν θεό )

Νόμῳ πείθου   ( Νὰ πειθαρχεῖς στὸ Νόμο )

Θεοὺς σέβου   ( Νὰ σέβεσαι τοὺς θεούς )

Γονεῖς αἰδοὺ  ( Νὰ σέβεσαι τοὺς γονεῖς σου )

Ἡττῶ ὑπὲρ δικαίου   ( Νὰ καταβάλλεσαι γιὰ τὸ δίκαιο )

Γνῶθι μαθών   ( Γνώρισε ἀφοῦ μάθεις )Ἀκούσας νόει   ( Κατανόησε ἀφοῦ ἀκούσεις )Σαυτὸν ἶσθι   ( Γνώρισε τὸν ἑαυτό σου )

Ἑστίαν τίμα   ( Νὰ τιμᾷς τὴν ἑστία σου )

Ἄρχε σεαυτοῦ   ( Νὰ κυριαρχεῖς τὸν ἑαυτό σου )

Φίλους βοήθει   ( Νὰ βοηθᾷς τοὺς φίλους )

Θυμοῦ κράτει  ( Νὰ συγκρατεῖς τὸ θυμό σου )

Ὅρκῳ μὴ χρῷ   ( Νὰ μὴν ὁρκίζεσαι )

Φιλίαν ἀγάπα   ( Νὰ ἀγαπᾷς τῇ φιλία )

Παιδείας ἀντέχου   ( Νὰ προσηλώνεσαι στην παιδεία σου )

Σοφίαν ζήτει   ( Νὰ ἀναζητεῖς τῇ σοφία )

Ψέγε μηδένα   ( Νὰ μὴν κατηγορεῖς κανένα )

Ἐπαίνει ἀρετὴν   ( Νὰ ἐπαινεῖς τὴν ἀρετή )

Πρᾶττε δίκαια   ( Νὰ πράττεις δίκαια )

Φίλοις εὐνόει   ( Νὰ εὐνοεῖς τοὺς φίλους )

Ἐχθροὺς ἀμύνου   ( Νὰ προφυλάσσεσαι ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς )

Εὐγένειαν ἄσκει   ( Νὰ εἶσαι εὐγενὴς )

Κακίας ἀπέχου   ( Νὰ ἀπέχεις ἀπὸ τὴν κακία )

Εὔφημος ἴσθι   ( Νὰ ἔχεις καλὴ φήμη )

Ἄκουε πάντα   ( Νὰ ἀκοῦς τὰ πάντα )

Μηδὲν ἄγαν   ( Νὰ μὴν ὑπερβάλλεις )

Χρόνου φείδου   ( Νὰ μὴ σπαταλᾷς τὸ χρόνο )

Ὕβριν μίσει   ( Νὰ μισεῖς τὴν ὕβρη )

Ἱκέτας αἰδοῦ   ( Νὰ σέβεσαι τοὺς ἱκέτες )

Υἱοὺς παίδευε   ( Νὰ ἐκπαιδεύεις τοὺς γιούς σου )

Ἔχων χαρίζου   ( Ὅταν ἔχεις, νὰ χαρίζεις )

Δόλον φοβοῦ   ( Νὰ φοβᾶσαι τὸ δόλο )

Εὐλόγει πάντας   ( Νὰ λὲς καλὰ λόγια γιὰ ὅλους )

Φιλόσοφος γίνου   ( Νὰ γίνεις φιλόσοφος )

Ὅσια κρίνε   ( Νὰ κρίνεις τὰ ὅσια )

Γνοὺς πρᾶττε   ( Νὰ πράττεις μὲ ἐπίγνωση )

Φόνου ἀπέχου   ( Νὰ μὴ φονεύεις )

Σοφοῖς χρῶ   ( Νὰ συναναστρέφεσαι μὲ σοφούς )

Ἦθος δοκίμαζε   ( Νὰ ἐπιδοκιμάζεις τὸ ἦθος )

Ὑφορῶ μηδένα   ( Νὰ μὴν εἶσαι καχύποπτος )

Τέχνην χρῶ   ( Νὰ ἀσκεῖς τὴν Τέχνη )

Εὐεργεσίας τίμα   ( Νὰ τιμᾷς τίς εὐεργεσίες )

Φθόνει μηδενί   ( Νὰ μὴ φθονεῖς κανένα )

Ἐλπίδα αἴνει   ( Νὰ δοξάζεις τὴν ἐλπίδα )

Διαβολὴν μίσει   ( Νὰ μισεῖς τὴν διαβολή )

Δικαίως κτῶ   ( Νὰ ἀποκτᾷς δίκαια )

Ἀγαθοὺς τίμα   ( Νὰ τιμᾷς τοὺς ἀγαθούς )

Αἰσχύνην σέβου   ( Νὰ σέβεσαι τὴν ἐντροπή )

Εὐτυχίαν εὔχου   ( Νὰ εὔχεσαι εὐτυχία )

Ἐργάσου κτητά   ( Νὰ κοπιάζεις γιὰ πράγματα ἄξια κτήσης )

Ἔριν μίσει   ( Νὰ μισεῖς τὴν ἔριδα )

Ὄνειδος ἔχθαιρε   ( Νὰ ἐχθρεύεσαι τὸν χλευασμό )

Γλῶσσαν ἶσχε   ( Νὰ συγκρατεῖς τὴν γλῶσσα σου )

Ὕβριν ἀμύνου   ( Νὰ προφυλάσσεσαι ἀπὸ τὴν ὕβρη )

Κρῖνε δίκαια   ( Νὰ κρίνεις δίκαια )

Λέγε εἰδώς   ( Νὰ λὲς γνωρίζοντας )

Βίας μὴ ἔχου   ( Νὰ μὴν ἔχεις βία )

Ὁμίλει πράως   ( Νὰ ὁμιλεῖς μὲ πραότητα )

Φιλοφρόνει πᾶσιν  ( Νὰ εἶσαι φιλικὸς μὲ ὅλους )

Γλώττης ἄρχε  ( Νὰ κυριαρχεῖς τὴν γλῶσσα σου )

Σεαυτὸν εὖ ποίει   ( Νὰ εὐεργετεῖς τὸν ἑαυτό σου )

Εὐπροσήγορος γίνου   ( Νὰ εἶσαι εὐπροσήγορος )

Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ   ( Νὰ ἀποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό )

Πόνει μετὰ δικαίου   ( Νὰ κοπιάζεις δίκαια )

Πρᾶττε ἀμετανοήτως   ( Νὰ πράττεις μὲ σιγουριά )

Ἁμαρτάνων μετανόει   ( Ὅταν σφάλλεις, νὰ μετανοεῖς )

Ὀφθαλμοῦ κράτει   ( Νὰ κυριαρχεῖς τῶν ὀφθαλμῶν σου )

Βουλεύου χρήσιμα   ( Νὰ σκέπτεσαι τὰ χρήσιμα )

Φιλίαν φύλασσε   ( Νὰ φυλάττεις τὴ φιλία )

Εὐγνώμων γίνου   ( Νὰ εἶσαι εὐγνώμων )

Ὁμόνοιαν δίωκε   ( Νὰ ἐπιδιώκεις τὴν ὁμόνοια )

Ἄῤῥητα μὴ λέγε   ( Νὰ μὴν λὲς τὰ ἀνείπωτα )

Ἔχθρας διάλυε   ( Νὰ διαλύεις τίς ἔχθρες )

Γῆρας προσδέχου   ( Νὰ ἀποδέχεσαι τὸ γῆρας )

Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ   ( Νὰ μὴν καυχιέσαι γιὰ τὴν δύναμή σου )

Εὐφημίαν ἄσκει   ( Νὰ ἐπιδιώκεις καλὴ φήμη )

Ἀπέχθειαν φεῦγε   ( Νὰ ἀποφεύγεις τὴν ἀπέχθεια )

Πλούτει δικαίως   ( Νὰ πλουτίζεις δίκαια )

Κακίαν μίσει   ( Νὰ μισεῖς τὴν κακία )

Μανθάνων μὴ κάμνε   ( Νὰ μὴν κουράζεσαι νὰ μαθαίνεις )

Οὓς τρέφεις ἀγάπα   ( Νὰ ἀγαπᾷς αὐτοὺς ποὺ τρέφεις )

Ἀπόντι μὴ μάχου   ( Νὰ μὴν μάχεσαι αὐτὸν ποὺ ἀπουσιάζει )

Πρεσβύτερον αἰδοῦ   ( Νὰ σέβεσαι τοὺς μεγαλυτέρους )

Νεώτερον δίδασκε   ( Νὰ διδάσκεις τοὺς νεοτέρους )

Πλούτῳ ἀπόστει   ( Νὰ ἀποστασιοποιεῖσαι ἀπὸ τὸν πλοῦτο )

Σεαυτὸν αἰδοῦ   ( Νὰ σέβεσαι τὸν ἑαυτό σου )

Μὴ ἄρχε ὑβρίζων   ( Νὰ μὴν κυριαρχεῖς μὲ ἀλαζονεία )

Προγόνους στεφανοῦ   ( Νὰ στεφανώνεις τοὺς προγόνους σου )

Θνῇσκε ὑπὲρ πατρίδος   ( Νὰ πεθάνεις γιὰ τὴν πατρίδα σου )

Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα   ( Νὰ μὴν περιγελᾷς τοὺς νεκρούς )

Ἀτυχοῦντι συνάχθου   ( Νὰ συμπάσχεις μὲ τὸ δυστυχῆ )

Τύχῃ μὴ πίστευε   ( Νὰ μὴν πιστεύεις στὴν τύχη )

Τελεύτα ἄλυπος   ( Νὰ πεθαίνεις χωρὶς λύπη )

 
Πηγή: http://www.delphi.gr
Πηγή: http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/ancient_hellenic_wisdom.htm
 
 
 

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

My Orthodoxy

And He said, "Young man, I say to you, arise!"

Σημεία Καιρών

"Γρηγορείτε και προσεύχεσθε..."

ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Δεν Ερευνώμεν, Πιστεύωμεν, η έρευνα είναι Αμαρτία

ΝΗΣΤΕΙΑ

Για τη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ORTHODOXY IS LOVE ╰⊰¸¸.•¨* ST JOHN MAXIMOVITCH & ST BRIGIT OF IRELAND

ORTHODOX CHRISTIANITY – MULTILINGUAL ORTHODOXY – EASTERN ORTHODOX CHURCH – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ​SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN – 东正教在中国 – ORTODOXIA – 日本正教会 – ORTODOSSIA – อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ – ORTHODOXIE – 동방 정교회 – PRAWOSŁAWIE – ORTHODOKSE KERK -​​ නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව​ – ​СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО – BISERICA ORTODOXĂ –​ ​GEREJA ORTODOKS – ORTODOKSI – ПРАВОСЛАВИЕ – ORTODOKSE KIRKE – CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​ – ​EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH​ – ​ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ​​ – Abel-Tasos Gkiouzelis – http://gkiouzelis.blogspot.com – Email: gkiouz.abel@gmail.com – Feel free to email me…!

Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας

μὲ βαθειὰ ἀγάπη στὴ Θ.Λατρεία τῆς Έκκλησίας μας

ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

iassis

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΑΣ..Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΛΟΣ...Η ΙΑΣΙΣ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ..

A walk with my camera

all about human interests

ΈΛΕΥΣΙΣ - ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας

...όσο τρέχω για ουρανό, τόσο μικραίνει η μέρα....

Αντικλείδι

Οι έξεις στο δρόμο της Αρετής

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

Macedonian Ancestry

"I thank the gods for being Greek" - Alexander the Great

Ένωση Μακεδόνων Κέρκυρας

Ο Μέγας Αλέξανδρος

Παιδείας Εγκώμιον

εκπαίδευση, μόρφωση, πολιτισμός, κοινωνία, επιστήμη, πολιτική, βιβλία

greek culture/ελληνικός πολιτισμός

Ασημίνα Ντέλιου/ Asimina Nteliou συγγραφέας/writer

Ιχνηλατώντας το καινό

Απόπειρες ιχνηλάτησης μιας κοινωνίας προσώπων

The Finest Form

nutrition - physical activity - coaching

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας

...περιήγηση & δρώμενα...

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

κοινωνία αξιών

πολιτική αξιών

ΕΛΛΑΣ

Ανεξάρτητη ενημέρωση

Αρέσει σε %d bloggers: