Προς Τιμήν κι Ευγνωμοσύνη στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΘΑΔΔΑΙΟΣ

Ο ΘΕΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ayios-iouthas-o-thaththaios-243-800x800

 
Άγιος που εορτάζει στις: 19 / 06
 
Καὶ συγγενείᾳ καὶ χορῷ αὐχεῖν ἔχεις.
Χριστοῦ μαθητῶν ὦ Ἰούδα, καὶ πάθει.
Ἐννεακαιδεκάτῃ βελέεσσιν Ἰούδας θνῄσκει.
 

Kλήσις τριπλή σοι και τριπλούν μάκαρ πάθος,
Άρσις δέσις τε και τρίτον τόξου τάσις.
Eννεακαιδεκάτη βελέεσσιν Iούδας θνήσκει.
 
Το παρόν πόνημα αφιερώνεται στον
Άγιον Απόστολον Ιούδα τον Θαδαίον,
εκλεκτόν μαθητήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας,
ο οποίος φέρει το όνομα Ιούδας,
που ενώ υποδηλώνει την ευλογημένη φυλή Ιούδα
από την οποία καταγόταν ο Κύριος μας,
έχει και το όνομα του Ιούδα της προδοσία.

Ούτως, κανείς δεν βαπτίζεται στο όνομα του,
δεν υπάρχει μονή στο όνομα του ή όνομα μοναχών ή μοναζουσών ή
και εάν υπάρχει αυτό είναι σπάνιο,
ενώ είναι ανύπαρκτη κάποια ιερά ακολουθία του.
Ουδείς τον χαιρετίζει ή τον παρακαλεί προσωπικά.

Ο αγαπητός ούτος μαθητής του Κυρίου μας
παραπονεθείς εις τον Κύριον και Θεό μας,
συνεκίνησε την Μεγαλειότητα Του Και
έδωσε χάριν στον Άγιο Απόστολο,
σε όποιον τον τιμά και τον επικαλείται
δια μέσου της Αγίας Τριάδος
να έχη την χάρην του Αγίου και την λύσιν του αιτήματος του,
όσον δύσκολον και εάν είναι.

Συγκινηθείς ο συγγραφέας,
από τα προαναφερθέντα,
τα οποία έγιναν γνωστά στην ελαχιστότητα του
με θαυμαστόν τρόπον και προσευχηθείς στον Αγιο Απόστολο,
ζήτησε να τον αξιώσει με την χάρη του,
να διαμηνύση το γεγονός και να διαδώση,
το σεπτό όνομα, του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου του Θεαδέλφου,
ει δυνατόν σε όλη την Ορθοδοξία.

Διά τον σκοπόν αυτόν επικαλούμαι την χάρην του Αγίου και
ευελπιστώ στην αγάπη και τον σεβασμό κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού.

Με σεβασμό στον Αγιο Ιούδα τον Θαδαίον.
 
 
Βιογραφία
 
Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Ιούδα,
είναι κάπως συγκεχυμένα,
διότι συγχέονται μ’ αυτά του Αποστόλου Θαδδαίου
που η μνήμη του γιορτάζεται την 21η Αυγούστου.
Ο μεν Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του αναφέρει ότι,
ο Ιούδας αυτός ήταν αδελφός του Χριστού και
ο κατά σάρκα του Αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθέου
(ο Ιούδας και ο Ιάκωβος ήταν παιδιά του Ιωσήφ από άλλο γάμο).
Ο Ιούδας λοιπόν, κατά την παράδοση,
κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία,
επισκέφθηκε την Έδεσσα και
στην πόλη Αραράτ συνελήφθη από τους άπιστους,
οι οποίοι τον εκτέλεσαν δια τοξευμού.
Επίσης, ο Σ. Ευστρατιάδης,
αναφέρει ότι στον Λαυριωτικό Κώδικα Ι 78 φ. 2156
φέρεται κατά την ημέρα αυτή και
η μνήμη άλλου Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Ζηλωτού,
ο οποίος μετά την Ανάληψη του Χριστού περιήρχετο
σ’ όλες τις πόλεις και τα χωριά και
δίδασκε το σωτήριο μήνυμα του Αναστάντος Χριστού.
Και αφού έφερε πλήθος λαού σε μετάνοια απεβίωσε ειρηνικά.
Ο δε Μιχαήλ Γαλανός στους «Βίους των Αγίων»,
αναφέρει για τον Απόστολο Ιούδα ότι
ήταν ένας από τους δώδεκα Αποστόλους,
γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ιακώβου του μικρού,
που ήταν και αυτός Απόστολος.
Βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.
Ο Απόστολος Ιούδας έφερε και την προσωνυμία Θαδδαίος ή Λεββαίος.
Η ζωή του κοντά στο Χριστό ήταν παρόμοια με των άλλων Αποστόλων.
Μετά την Πεντηκοστή,
αφού εργάστηκε για λίγο στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων,
κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους.
Αλλά ο Ιούδας, άξιος Απόστολος του Χριστού,
γεμάτος αυταπάρνηση, μαρτύρησε τελικά στην Έδεσσα.
Στην Καινή Διαθήκη,
έχουμε και μια Καθολική Επιστολή του Ιούδα,
που είναι σύντομη, αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής.
Να τι συμβουλεύει στους χριστιανούς,
που ζουν μέσα στο διεφθαρμένο από την αμαρτία κόσμο:
 
«Υμείς δε, αγαπητοί,
τη άγιωτάτη υμών πίστει έποικοδομούντες εαυτούς,
εν Πνεύματι Αγίω, προσευχόμενοι,
εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε,
προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
εις ζωήν αίώνιον»
 
(Επιστολή. Ιούδα 20-21).
 
Δηλαδή:
«‘σεις όμως. αγαπητοί,
αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο,
να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο
της αγιωτάτης πίστης σας με την προσευχή,
που θα κάνετε με την έμπνευση του αγίου Πνεύματος,
φυλάξτε και διατηρείστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού,
περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού,
για να πετύχουμε την αιώνια ζωή.
 
Αυτή η προσευχή του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου
λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα ή
όταν δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί.
Οι προσευχές του εννεαημέρου απαγγέλλονται επτά (7) φορές την ημέρα,
επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες.
Οι προσευχές εισακούονται την εννάτη και πριν,
όταν λέγονται με πίστη και ταπείνωση και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν.
Θα λάβετε τη Χάριν που ζητάτε από τον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο,
όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται.
Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται με
το επτά(7) φορές την ημέρα και επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες.
Ο αριθμός επτά (7) είναι ιερός αριθμός και οι Πατέρες της Εκκλησίας,
όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, τον θεωρούν αριθμό της πληρότητος του Θεού.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγία Γραφή αναφέρει
στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές τον αριθμό επτά (7),π.χ.:
  •         Επτά ημέρες δημιουργίας.
  •        Ο Δαυίδ αναγγέλλει « ἑπτάκις τῆς ἡμέρας αἰνέσω Σε Κύριε».
  •         Επτά οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
  •         Επτά οι λυχνίες της Αποκάλυψης  κτλ.
Ο αριθμός εννέα (9) που αναφέρεται
συμβολίζει τα εννέα τάγματα των Επουρανίων Αγγελικών Δυνάμεων,
τα οποία αδιάλειπτα προσφέρουν με
την Χάριν του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
την προστασία τους στους ανθρώπους και
γι’ αυτό θέλουμε συμβολικά να τα τιμήσουμε.
 
 
Προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο
 
Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε,
πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού,
η Ορθοδοξία, σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείτε
ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων,
αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
Προσευχήσου για μένα.
Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η.
Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης
που σου έχει δοθεί,
να φέρνεις ορατή και γρήγορη βοήθεια
όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας.
Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης,
για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και
την βοήθεια της Αγίας Τριάδος,
σ’ όλες μου τις ανάγκες, δοκιμασίες, και βάσανα
– (εδώ εκφράζετε το αίτημά σας) –
και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και
με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Υπόσχομαι, ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε,
να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη Χάρη.
Να σε τιμώ πάντοτε,
ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου,
και μ’ ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα,
ΑΜΗΝ.
Είθε το όνομα της Αγίας Τριαάδος
να λατρεύεται και να υμνείται απ’ όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς,
στους αιώνες των αιώνων,
ΑΜΗΝ.
Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού,
να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτεινά,
ΑΜΗΝ.
Άγιε Ιούδα Θαδδαίε
δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας,
ΑΜΗΝ.

Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού.
Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας.
Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος.

Σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες,
ΑΜΗΝ.

Πάτερ Ημών ……

Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη,
ο Κύριος μετά Σου.
Ευλογημένη συ εν γυναιξί και
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς.
Υπεραγία Θεοτόκε
πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών
νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών,
ΑΜΗΝ.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Χριστοῦ σὲ συγγενῆ, ὢ Ἰούδα εἰδότες, καὶ μάρτυρα στερρόν, ἱερῶς εὐφημοῦμεν, τὴν πλάνην πατήσαντα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, εὐχαίς σου λαμβάνομεν.
 
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰούδα, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
 
Κοντάκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικὸς.
Ἐκ ῥίζης εὐκλεοῦς, θεοδώρητον κλῆμα, ἀνέτειλας ἡμῖν, τοῦ Κυρίου αὐτόπτα, Ἀπόστολε θεάδελφε, τοῦ Χριστοῦ κήρυξ πάνσοφε, τρέφων ἅπαντα, κόσμον καρποῖς σου τῶν λόγων, τὴν ὀρθόδοξον, πίστιν Κυρίου διδάσκων, ὡς μύστης τῆς χάριτος.
 
Πηγή: http://o-nekros.blogspot.gr/2012/06/blog-post_19.html
 
Συνάντησε τα Εθογραφήματα στα social media:
Facebook / Twitter

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

My Orthodoxy

And He said, "Young man, I say to you, arise!"

Σημεία Καιρών

"Γρηγορείτε και προσεύχεσθε..."

ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Δεν Ερευνώμεν, Πιστεύωμεν, η έρευνα είναι Αμαρτία

ΝΗΣΤΕΙΑ

Για τη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ORTHODOXY IS LOVE ╰⊰¸¸.•¨* ST JOHN MAXIMOVITCH & ST BRIGIT OF IRELAND

ORTHODOX CHRISTIANITY – MULTILINGUAL ORTHODOXY – EASTERN ORTHODOX CHURCH – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ​SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN – 东正教在中国 – ORTODOXIA – 日本正教会 – ORTODOSSIA – อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ – ORTHODOXIE – 동방 정교회 – PRAWOSŁAWIE – ORTHODOKSE KERK -​​ නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව​ – ​СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО – BISERICA ORTODOXĂ –​ ​GEREJA ORTODOKS – ORTODOKSI – ПРАВОСЛАВИЕ – ORTODOKSE KIRKE – CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​ – ​EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH​ – ​ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ​​ – Abel-Tasos Gkiouzelis – http://gkiouzelis.blogspot.com – Email: gkiouz.abel@gmail.com – Feel free to email me…!

Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας

μὲ βαθειὰ ἀγάπη στὴ Θ.Λατρεία τῆς Έκκλησίας μας

ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

iassis

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΑΣ..Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΛΟΣ...Η ΙΑΣΙΣ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ..

A walk with my camera

all about human interests

ΈΛΕΥΣΙΣ - ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας

...όσο τρέχω για ουρανό, τόσο μικραίνει η μέρα....

Αντικλείδι

Οι έξεις στο δρόμο της Αρετής

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

Macedonian Ancestry

"I thank the gods for being Greek" - Alexander the Great

Ένωση Μακεδόνων Κέρκυρας

Ο Μέγας Αλέξανδρος

Παιδείας Εγκώμιον

εκπαίδευση, μόρφωση, πολιτισμός, κοινωνία, επιστήμη, πολιτική, βιβλία

greek culture/ελληνικός πολιτισμός

Ασημίνα Ντέλιου/ Asimina Nteliou συγγραφέας/writer

Ιχνηλατώντας το καινό

Απόπειρες ιχνηλάτησης μιας κοινωνίας προσώπων

The Finest Form

nutrition - physical activity - coaching

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας

...περιήγηση & δρώμενα...

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

κοινωνία αξιών

πολιτική αξιών

ΕΛΛΑΣ

Ανεξάρτητη ενημέρωση

Αρέσει σε %d bloggers: